Om Makerspace Linköping

MakersLink – Makerspace Linköping

Det har saknats platser i Linköping där spontan upptäckarlust och kreativitet kan få utlopp och omsättas till praktik. Insert MakersLink.

Grundbulten i makerrörelsen är öppenhet – därför vill vi att MakersLink ska vara en plats där vem som helst ska kunna hitta ett hem för sin kreativitet och få utrymme för att arbeta på egna eller andras projekt. Här delar vi erfarenheter och kunskap, samarbetar eller bara umgås med varandra medan idéer tar form. Lokalen och verksamheten är därför helt dynamisk och formas och förändras utefter de personer som deltar i verksamheten samt de behov som finns och uppstår.

Vad är en maker?

Ett makerspace, fablab eller hackerspace kan liknas vid en öppen verkstad där nyfikna möts för att utbyta idéer och jobba med egna eller gemensamma projekt. Själva makerrörelsen har sina rötter i open source, en deltagar- och delningskultur som bygger på öppenhet och utbyte av kunskap och verktyg. Medlemskåren brukar bestå av multiintresserade skapare med kunskap på alla möjliga nivåer inom en mängd olika områden. Det kan handla om robotik, elektronik, modellering och 3D ofta med en injektion av traditionellt hantverk, konst och kreativt skapande. Den gemensamma nämnaren för medlemskåren består i lusten att dela med sig och lära lite till.

Är du nyfiken? Grattis! Du har just kvalificerat dig som en maker.

Vill du veta mer om vad vi sysslar med och hur man jobba med olika områden inom MakersLink, ta en titt på vår wiki.

Vårt makerspace

Klicka på ikonerna på kartan för att se mer information. Vill du vara med och fylla på mer information om våra verktyg? Ta kontakt med oss via info@makerslink.se